Vrati se na registraciju

Uslovi korišćenja sajta

Pristupanjem ovom sajtu prihvatate dolje navedene uslove.Vaš pristup i korišćenje sajta www.proventum.me (u daljem tekstu „sajt“) podliježe sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog veb sajta potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ove uslove i saglasni ste da se njima obavežete i postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.
Sajt i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su BUSINESS UNIVERSAL MEDIA (BUM) pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena.
Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti uprave BUM-a . Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti. Zabranjeno je postavljanje ili prenošenje svih oblika virusa i kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom ili naneti štetu korisnicima sajta i ostalim licima.
Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da BUM ima pravo, da: nadgleda dostavljene sadržaje; dozvoli, izmeni ili odbije registraciju na sajtu; nadgleda, filtrira i briše dostaljene sadržaje (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje); učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi zakonske kontrole od strane državnih organa ili zaštite naših interesa ili usklađivanja sa pravnim normama. BUM nema kontrolu nad niti će biti odgovoran za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane korisnika i/ili trećeg lica. Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.
Određeni delovi sajta zahtevaju registraciju korisnika kako biste im pristupili. Zadržavamo pravo da u nekim slučajevima, kao što su lažno predstavljanje, uvredljivo ponašanje i slično (što ne moramo obrazložiti), odbije Vašu registraciju i tako Vam onemogući pristup sajtu. Korisničko ime i lozinka su lično Vaši, i ne treba ih prenositi trećem licu, jer ste Vi odgovorni za sve interakcije koje se pod njima odvijaju. U slučaju neovlašćene upotrebe korisničkog imena i lozinke, dužni ste da nas odmah obavestite. Za bilo kakvu štetu prouzrokovanu Vašim propustom da postupate po navedenim pravilima ne snosimo odgovornost.
Svi Vaši lični podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) biće upotrebljeni u skladu sa zaštitom ličnih podataka. Za sve ostale sadržaje koje objavite preko sajta u vidu predloga, komentara i sl. smatraće se da nisu poverljivi i neće podleći zaštiti. Vaša je odgovornost za tačnost objavljenih podataka, a ukoliko su informacije koje pružate netačne, neprecizne ili nepotpune, prihvatate da Vas udaljimo sa sajta.
Ovim se ne daje potvrda ili garancija da su informacije na ovom veb sajtu tačne, aktuelne ili potpune i ovaj sajt može eventualno sadržati tehničke neispravnosti ili tipografske greške. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za ažuriranje ovog sajta kako bi informacije koje se na njemu nalaze bile aktuelne, tačne i potpune. BUM neće ni u kom slučaju biti odgovoran nijednoj strani, za bilo koju direktnu, posrednu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu bilo koje vrste, a koja nastane u vezi sa ili proistekne iz korišćenja ovog veb sajta ili bilo kog sajta ili resursa na koje je povezan, koje se poziva ili kojima se pristupa preko ovog veb sajta, ili iz korišćenja, preuzimanja podataka ili pristupanja bilo kojim materijalima, informacijama, proizvodima ili uslugama, uključujući između ostalog, gubitak dobiti, prekid posla, gubitak ušteda, gubitak programa ili drugih podataka, čak i ako je BUM bio izričito obavešten o mogućnosti nastanka takve štete. Ovo izuzeće i odricanje od odgovornosti važi za tužbe po bilo kom osnovu, bez obzira da li su zasnovane na ugovoru, garanciji, deliktu ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji. Shodno tome, pre donošenja bilo kakvih odluka potrebno je da potvrdite tačnost i potpunost svih postavljenih informacija. Sadržaj sajta, a posebno propise, obrasce, dokumente, datoteke, programe, softver i ostali sadržaj opisan na ovom sajtu ili dostupan za preuzimanje, pružamo u viđenom stanju i bez garancije i jemstva. Ovaj sajt koristite na vlastiti rizik po sopstvenom nahođenju i prihvatate da ćete samo Vi biti odgovorni za bilo koju štetu koja može nastati, uključujući i gubitak podataka ili štetu na vašem računarskom sistemu. BUM ne daje nikakve garancije da će rešiti bilo koji prijavljeni problem, čak i ako obezbedimo informacije u cilju rešavanja problema.
Ovaj veb sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na veb sajtove ili resurse koji ne pripadaju nama. Ne garantujemo niti se na bilo koji način obavezujemo u vezi sa bilo kojim sajtovima ili resursima trećih lica na koje se eventualno poziva, pristupa ili povezuje preko linkova sa našeg sajta. Postojanje linka sa veb sajtom koji ne pripada nama ne znači da podržavamo sadržaj ili korišćenje takvog veb sajta niti njegovog vlasnika. BUM nije strana u bilo kakvom poslu koji eventualno zaključite sa trećim licima niti je za njih odgovoran, čak i ako za ta treća lica doznate (ili upotrebite link do takvih lica) sa našeg sajta. Shodno tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da BUM nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode, datoteke ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima. Kad pristupate veb sajtu koji nije naš, čak i onom koji možda sadrži naš link ili logotip, imajte na umu da je taj sajt nezavistan od nas i da nemamo kontrolu nad sadržajem na tom veb sajtu. Vaša je obaveza da poduzmete mere predostrožnosti i da se zaštitite od virusa, crva, trojanskih konja i drugih potencijalno destruktivnih programa i da svoje informacije zaštitite na način koji smatrate prikladnim.
BUM mora da odobri u pismenoj formi sve linkove i povezivanja prema ovom veb sajtu. Nedozvoljeno je davati pogrešnu predstavu o Vašem odnosu sa nama, upućivati na to da BUM odobrava ili podržava Vas, Vaš veb sajt ili Vaše ponude za usluge ili proizvode, davati lažan ili pogrešan utisak i informacije o nama ili na drugi način štete našoj reputaciji. Kao dodatni uslov za dobijanje dozvole za povezivanje sa ovim sajtom, saglasni ste da BUM može u bilo kom trenutku, po vlastitom nahođenju, ukinuti dozvolu za link prema ovom veb sajtu. U tom slučaju, saglasni ste da ćete odmah ukloniti sve linkove prema ovom veb sajtu i da ćete prestati da koristite bilo koji naš logotip.
Saglasni ste da BUM po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da BUM neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom sajtu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.
BUM može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kog sadržaja sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.
BUM zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području i Vaš nastavak korišćenja značiće da promjene prihvatate.
Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podliježe zakonima države Crne Gore, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Crnoj Gori uz primjenu propisa države Crne Gore. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podliježe zakonima Vaše zemlje.
Sve promocije, popusti, ankete koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde iznijeti.
Ako imate bilo kakva pitanja, predloge ili primjedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na stranici "Kontakt".
Svi sadržaji sajta ne moraju biti dostupni svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.
Vrati se na registraciju